Ocena 4.31 (85 głosów)
Ilość zastosowań GPS jest ogromna. Istnieje bardzo wiele dziedzin, które pośrednio lub bezpośrednio korzystają z tej technologii. Przeciętnej osobie system ten kojarzy się tylko z nawigacją samochodową, jednak w rzeczywistości jest to tylko jeden z wielu przykładów, gdzie system ten jest wykorzystywany. Dla większej przejrzystości, w poniższym artykule podzieliliśmy poszczególne zastosowania na kilka grup.

Cywilne zastosowania GPS

Zastosowania na lądzie

 • Archeologia
  Ewidencja stanowisk archeologicznych, sporządzanie map, nanoszenie na nie interesujących z archeologicznego punktu widzenia miejsc. Wykopalisko archeologiczne
 • Budownictwo
  Wytyczanie obiektów budowlanych, nawigacja maszyn.
 • Geodezja
  Bardzo precyzyjne określanie współrzędnych geodezyjnych (do kilku centymetrów).
  W pomiarach geodezyjnych wykorzystywana jest kinematyczna metoda pomiaru w czasie rzeczywistym (Real Time Kinematic).
 • Geologia
  Tworzenie map geologiczno-tektonicznych oraz ewidencja form geologicznych.Fragment mapy geologicznej
 • Górnictwo
  Tworzenie map zasobów mineralnych oraz rejestrowanie przemieszczeń gruntów.
 • Infrastruktura techniczna (zaopatrzeniowa)
  Tworzenie infrastruktury zaopatrzeniowej tj. wody, gazu, prądu, ogrzewania; planowanie budowy, nadzorowanie przebiegu budowy oraz konserwacji infrastruktury; dostarczanie tanich, efektywnych oraz dokładnych narzędzi, które umożliwiają tworzenie użytecznych map z dokładnym odwzorowaniem sieci infrastruktury; w przypadku awarii sieci możliwość szybkiej lokalizacji usterek.
 • Kartografia
  Sporządzanie oraz aktualizacja map.Fragment mapy
 • Kolejnictwo
  Kierowanie ruchem pociągów, zarządzanie i nadzorowanie przewozu ludzi i towarów oraz unikanie kolizji pociągów.Pociąg
 • Meteorologia
  Obliczanie zawartości pary wodnej w powietrzu na poszczególnych wysokościach. Wynika to z tego, że sygnał GPS rozchodzi się z różną prędkością w zależności od ilości pary wodnej w atmosferze. Różnice te są stosunkowo niewielkie, jednak przy odpowiedniej aparaturze możliwe do wykrycia.
 • Ochrona mienia
  Ochrona pojazdów lub innych wartościowych rzeczy przed kradzieżą. Na przykład w samochodzie umieszcza się specjalny lokalizator, który jest połączeniem modułu GPS oraz GSM. Ten pierwszy moduł wyznacza współrzędne, a ten drugi przesyła je z wykorzystaniem sieci komórkowej do specjalnego odbiornika połączonego np. z laptopem, co pozwala w czasie rzeczywistym monitorować pojazd.
 • Ochrona środowiska
  Monitorowanie wędrówek (migracji) gatunków zagrożonych wyginięciem.Płetwal błękitny – przykład gatunku zagrożonego wyginięciem
 • Policja
  Kierowanie akcjami policji, lokalizowanie miejsc przestępstw. 4 radiowozy policyjne
 • Radiokomunikacja
  Teoretyczne wyznaczanie zasięgu radionadajników (w postaci map zasięgu).
 • Ratownictwo
  Nadzorowanie akcjami ratunkowymi oraz lokalizacja miejsc katastrof lub wypadków.
 • Rekreacja
  Wytyczanie tras wycieczek turystycznych bądź monitorowanie ruchu turystycznego w danym obszarze. Mężczyzna jadący rowerem
 • Rolnictwo
  Podział uprawianego obszaru na mniejsze części, co z kolei umożliwia dostosowanie odpowiedniej ilości nawozów lub środków chemicznych dla konkretnego obszaru. Od kilku lat powstają również autonomiczne ciągniki, które są w stanie pracować bez ingerencji kierowcy i to z dokładnością nawet kilku centymetrów.
 • Transport drogowy
  Zarządzanie flotą pojazdów, lokalizacja pojazdów w ruchu, reagowanie na sytuacje awaryjne, wytyczanie tras.Czerwono-biała ciężarówka

Zastosowania w powietrzu

 • Fotogrametria
  Wyznaczanie osnów dla fotogrametrii. Fotogrametria z kolei wykorzystywana jest do tworzenia map.
 • Transport lotniczy
  System pomocniczy dla naziemnych systemów nawigacji, wyznaczanie tras przelotów, lokalizacja samolotów.Biały samolot pasażerski
 • Ratownictwo lotnicze
  Określanie miejsc katastrof oraz nadzorowanie akcjami ratunkowymi.Mężczyzna wiszący pod śmigłowcem na wyciągarce

Zastosowania na wodzie

 • Batymetria
  Tworzenie odwzorowań dna cieków oraz zbiorników wodnych.
 • Hydrografia
  Możliwość kartowania wód (nanoszenie na podkład mapy topograficznej nowych szczegółów) - tworzenie map hydrograficznych.
 • Rybołówstwo
  Rejestrowanie łowisk, śledzenie migracji łowisk, zarządzanie flotą morską.Kuter rybacki na pełnym morzu
 • Ratownictwo morskie
  Określanie miejsc katastrof wodnych oraz nadzorowanie akcjami ratunkowymi.
 • Żegluga
  Wyznaczenie aktualnej pozycji w obszarach morskich lub śródlądowych, określenie aktualnego kursu oraz przebytej odległości.Jacht pod amerykańską banderą

Wojskowe zastosowania GPS

 • Aktualizacja map
  Działania militarne wymagają jak największej świadomości sytuacyjnej. Dzięki informacjom zdobytym w oparciu o system nawigacji satelitarnej, wojsko może w relatywnie krótkim czasie uwzględnić na mapach, np. nowe bazy wojskowe, zgrupowania wojsk, rozmieszczenie sprzętu wojskowego przeciwnika itp.
 • Akcje ratunkowe
  Szybkie i dokładne określanie pozycji rannych żołnierzy, zestrzelonych pilotów, udzielanie wsparcia itp. Przykładem może być tutaj amerykański system Combat Survivor Evader Locator (CSEL) produkowany przez firmę Boeing, który lokalizuje pozycję za pomocą odbiornika GPS i przesyła te dane do dowództwa, a ponadto pozwala na komunikację głosową dzięki wbudowanemu w urządzenie radiu.Śmigłowiec wojskowy
 • Lokalizacja żołnierzy
  Operacje wojskowe na terytorium nieprzyjaciela są olbrzymim wyzwaniem logistycznym i nawigacyjnym, zwłaszcza w nocy. Określenie kierunku oraz przybliżonej lokalizacji, możliwe jest na podstawie położenia ciał niebieskich, charakterystycznych punktów krajobrazu, albo z wykorzystaniem kompasu. Na współczesnym polu walki to jednak za mało o czym przekonano się podczas wojny w Zatoce Perskiej (1990).
  Dzięki wykorzystaniu lokalizatorów GPS, żołnierz nie tylko wie, gdzie aktualnie się znajduje, ale także taka informacja dociera do dowództwa, co zdecydowanie ułatwia zarządzenie polem walki.
 • Niszczenie strategicznych celów nieprzyjaciela
  GPS wykorzystywany jest również przez jednostki specjalne do niszczenia strategicznych instalacji wojskowych nieprzyjaciela. Jednostki takie za pomocą urządzeń do lokalizacji satelitarnej, określają dokładną pozycję celu, by ten mógł zostać precyzyjnie zniszczony np. przez ogień artyleryjski. Wystrzelenie rakiety z okrętu wojskowego
 • Pociski samonaprowadzające
  Wbudowany odbiornik GPS naprowadza pocisk na cel. Przykładem może być amerykański BGM-109 Tomahawk. Warto dodać, że zwykle stosuje się kilka rodzajów naprowadzania, a wśród nich właśnie GPS. Taka kombinacja pozwala na osiągnięcie celu z dokładnością liczoną w metrach (w przypadku niektórych pocisków podaje się dokładność nawet w okolicach 1 metra).

Komentarze  

+45 # maks 2011-09-14 16:09
Popieram.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+50 # Magda 2011-11-22 19:45
Dzięki za pomoc.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+60 # alan 2017-06-02 13:54
Jedna z najbardziej wartościowych, tematycznych stron na jakie się natknąłem w Internecie :-)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+10 # Kazimierz Czarnowicz 2021-09-25 10:16
Przydało mi się to do zadania z geografii.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+3 # Maks 2021-10-03 11:56
Mega mi pomogłeś(-aś).
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować

Dodaj komentarz

* dane osobowe jakie wprowadzasz w formularzu komentarza są wykorzystywane tylko w celu publikacji Twojej wypowiedzi i nie są nikomu udostępniane.