Ocena 4.70 (5 głosów)
Mało kto wie, ale również Indie posiadają swoją własną nawigację satelitarną, zwaną IRNSS (ang. Indian Regional Navigational Satellite System). System ten znany jest również pod nazwą NAVIC (NAVigation with Indian Constellatio), co w sanskrycie oznacza marynarza lub nawigatora.

NAVIC - w odróżnieniu od omawianych już systemów – był projektowany jako system o zasięgu lokalnym, tzw. RNSS (ang. Regional Navigation Satellite System). IRNSS pokrywa swoim zasięgiem obszar Indii oraz tereny w odległości około 1500 km od granicy kraju.

Geneza powstania systemu

W 1999 roku Indie i Pakistan stanęły u progu wojny. Świat z zapartym tchem patrzył jak dwa mocarstwa atomowe szykują się do otwartej konfrontacji. USA nie chcąc eskalować konfliktu, ograniczyło dostępność sygnału nawigacji GPS nad spornym obszarem Kaszmiru. W pewnym stopniu utrudniło to działania wojsk, zwłaszcza indyjskich, które w tamtym czasie dysponowały bardziej wyrafinowanym sprzętem. Po tych wydarzeniach przywódcy indyjscy podjęli decyzję o budowie własnego systemu nawigacji satelitarnej – zatwierdzenie projektu miało miejsce w maju 2006 roku. W kwietniu 2016 roku wyniesiono na orbitę ostatniego satelitę.

Budowa systemu

Nawigacja IRNSS składa się z 3 elementów: segmentu kosmicznego (satelity), segmentu użytkownika (odbiorniki nawigacyjne) oraz segmentu kontroli (stacje oraz centra zarządzające całym systemem).

Segment kosmiczny

Segment kosmiczny systemu NAVIC to 3 satelity na orbicie geostacjonarnej oraz 4 satelity na orbicie geosynchronicznej (~ 36 000 km nad Ziemią w przypadku jednej i drugiej orbity).

Konstelcja satelitów IRNSS

Konstelacja satelitów indyjskiego systemu IRNSS

Satelity dysponują bateriami o mocy od 1300 do 1660 Wat. Przewidywana żywotność satelitów IRNSS-1A, IRNSS-1B oraz IRNSS-1C wynosi 10 lat. Czas eksploatacji pozostałych aparatów szacuje się na 12 lat. Każdy z satelitów waży nieco ponad 1400 kg.

Tabela 11.1. Satelity systemu IRNSS
Nazwa Wystrzelono Orbita Inklinacja Perycentrum Apocentrum
IRNSS-1A 1 lipca 2013 geosynchroniczna 28.5 ° 35 779,0 km 35 961,2 km
IRNSS-1B 4 kwietnia 2014 geosynchroniczna 29.4 ° 35 715,8 km 35 867,7 km
IRNSS-1C 16 października 2014 geostacjonarna (83°E) 3.4 ° 35 698,2 km 35 889,1 km
IRNSS-1D 28 marca 2015 geosynchroniczna 29.4 ° 35 716,4 km 35 869,1 km
IRNSS-1E 20 stycznia 2016 geosynchroniczna 28.5 ° 35 710,6 km 35 879,2 km
IRNSS-1F 10 marca 2016 geostacjonarna (32,5°E) 4.5 ° 35 723,7 km 35 865,1 km
IRNSS-1G 28 kwietnia 2016 geostacjonarna (131,5°E) 4.6 ° 35 858,7 km 35 881,5 km

Segment użytkownika

Indyjska nawigacja satelitarna nadaje sygnał w dwóch wariantach: SPS (ang. Standard Positioning Service; dostępny dla cywilów) oraz PS (ang. Precision Service; zaszyfrowany). Zarówno jeden jak i drugi sygnał przenoszony jest na dwóch częstotliwościach - L5 (1176.45 MHz) oraz S band (2492.028 MHz). Dostępne są odbiorniki jednoczęstotliwościowe (tylko dla L5 lub S band) lub dwuczęstotliwościowe (zarówno dla L5 oraz S band).

Orientacyjny zasięg nawigacji IRNSS

Orientacyjny zasięg systemu NAVIC 

IRNSS dysponuje dokładnością na poziomie 20 m (poza obszarem Indii), 10 m (otwarty sygnał na obszarze Indii) oraz 0,1 m (szyfrowany sygnał dla indyjskiego wojska).

Segment naziemny

NAVIC dysponuje naziemnym segmentem, odpowiedzialnym za zarządzanie oraz kontrolę całego systemu. Jego najważniejsze elementy to:

  • SCC - Space Craft Control Centre (główne centrum kontroli)
  • INC - Navigation Centre (centrum nawigacyjne)
  • IRTTC - TTC & Uplinking Stations (anteny przesyłające różnego rodzaju dane korekcyjne do satelitów)
  • IRIMS - Range and Integrity Monitoring Stations
  • IRNWT - Timing Centre (centrum kontroli czasu)
  • IRCDR - CDMA Ranging Stations (stacje CDMA)
  • ILRS - Laser Ranging Station
  • IRDCN - Data Communication Network

SCC oraz INC to najważniejsze elementy naziemnego segmentu systemu NAVIC. Odpowiadają one za tworzenie depesz nawigacyjnych (poprawki jonosferyczne, korekcja czasu), utrzymanie właściwej konstelacji satelitów, diagnozowanie usterek itp.

Zastosowania nawigacji IRNSS

IRNSS był projektowany głównie w celu uniezależnienia się indyjskiego wojska od amerykańskiego GPS. Dlatego pierwszym beneficjentem tej technologii była przede wszystkim armia indyjska.

Jednak NAVIC to pełnowartościowa nawigacja satelitarna, dlatego z pewnością znajdzie zastosowanie także w transporcie drogowym, pomiarach geodezyjnych, turystyce, nawigacji morskiej itp. Oczywiście IRNSS będzie mógł być wykorzystywany tylko na terytorium Indii oraz w bliskim sąsiedztwie tego kraju. Dlatego pojawiające się urządzenia (odbiorniki nawigacyjne, telefony, tablety) będą z oczywistych względów dedykowane tylko na rynek indyjski.

Warto dodać, że NAVIC jest skalowalnym systemem, więc być może w przyszłości jego zasięg zostanie poszerzony o nowe obszary, tym bardziej że do całkowitego pokrycia Ziemi wymagana jest mniejsza ilość satelitów niż w przypadku systemów z satelitami na średniej orbicie okołoziemskiej (MEO), np. GPS, GLONASS.

Dodaj komentarz

* dane osobowe jakie wprowadzasz w formularzu komentarza są wykorzystywane tylko w celu publikacji Twojej wypowiedzi i nie są nikomu udostępniane.